Neváhejte, podívejte se na naši nabídku 15.12.2019

Septiky jsou drenážní čističky odpadních vod. Vhodné jsou do míst, kde se nelze napojit na kanalizaci, a kde j výskyt dobře vsakující půdy. Odpadní vody se v septiku čistí na několik etap. Vzdálenost povrchu podzemních vod a drenážních trubek septiku musí být nejméně 1,5 metru.
Vybírat septiky musíme dle počtu osob, které budou septik užívat. Je zapotřebí zohlednit průměrnou spotřebu vody na obyvatele, abychom mohli správně zvolit velikost tohoto zařízení. Odpadní vody se v septiku čistí po etapách. Nejdříve v usazovací nádrži, bez přístupu kyslíku, a následně v části odvodňovací, což je filtr, a to pískový, zemní či štěrkopískový.

Montáž septiku

Čištění ve filtrech probíhá za přístupu kyslíku, pomocí mikroorganismů. Namontovat septiky není složité. K našim výrobkům a nádržím přikládáme podrobné návody.

Kategorie: Nezařazené